Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) alkalmazása

Figyelem! Internetoldalaink használatával Ön az ÁSZF-ben foglalt feltételeket magára nézve kötelezőnek fogadja el. Amennyiben feltételeink nem elfogadhatók, kérjük, ne nyissa meg oldalainkat!

 

A Procontrol Elektronika Kft., (székhelye: 6725 Szeged, Cserepes sor 9/b., adószám: 10311617-2-06, cégjegyzékszám: 06-09-000151, a továbbiakban: Procontrol) szállításai és szolgáltatásai – ha a Procontrol és a vele szerződő fél (továbbiakban: Megrendelő) írásban kölcsönösen másként nem állapodik meg – kizárólag a jelen ÁSZF rendelkezései alapján teljesülnek.  (Megrendelő és a Procontrol a továbbiakban együttesen: Felek). 

 

Általános Szerződési Feltételek c. teljes dokumentum letölthető innen (pdf) >>

 

Az ÁSZF kiemelt pontjai

Adatvédelmi nyilatkozat

Üdvözöljük a Procontrol Elektronika Kft. (a továbbiakban: Procontrol) weboldalain (a továbbiakban: weboldalak).

 

Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy adatait a Vállalkozási szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tároljuk.

Adatait harmadik félnek nem adjuk át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél az cégünk alvállalkozójaként működik együtt. Ekkor azonban, az alvállalkozók a cégünk által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. Adatainak kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.

 

A Procontrol a portál üzemeltetőjeként az oldalak használata során a felhasználóktól kapott adatok kezelésénél betartja a vonatkozó törvények és rendelkezések előírásait. A vonatkozó törvények: 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról; 1998. évi VI. törvény az egyének személyes adatainak védelméről gépi feldolgozás során; 2001. évi XL. törvény a hírközlésről; 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

 

Általános jogok és felelősségek

A Procontrol saját termékeinek gyártására a Procontrol Kft-nek kizárólagos joga van, ezért a berendezés egészének, ill. bármely részének lemásolása, duplikálása TILOS!

A Procontrol Kft. fenntartja a jogot, hogy a kiadott leírásokban rögzített adatokat bármikor, bejelentési kötelezettség nélkül megváltoztassa, azoktól eltérjen.

A Procontrol Kft. semmiféle felelősséget nem vállal az általa gyártott eszköz használatáért és alkalmazása következményeiért.

 

A Procontrol weboldalainak tartalma szerzői jogvédelem alá esik. Minden jogot fenntartunk. Tilos a Procontrol előzetes írásbeli engedélye nélkül a tartalom egészét vagy részeit bármilyen formában reprodukálni, átruházni, terjeszteni vagy tárolni. A Procontrol azonban beleegyezik abba, hogy saját, személyes használatra ezen oldalak kivonatai számítógépén tárolhatók vagy kinyomtathatók legyenek. A weboldalainkon lévő egyes dokumentumok további feltételeket tartalmazhatnak.

 

A Procontrol Electronics Ltd. fenntartja leírásai, adatlapjai, termékdokumentációi, műszaki rajzai és fotói szerzői jogait: a dokumentumot a vásárló vállalaton kívüliek részére sokszorosítani, módosítani, publikálni – akár részben, akár egészben - csak a szerző előzetes írásbeli engedélyével szabad. A Procontrol Electronics Ltd. bármikor megváltoztathatja a dokumentumot és a terméket anélkül, hogy erről tájékoztatást adna ki. A Procontrol Electronics Ltd. nem vállal felelősséget a termék vagy dokumentáció pontosságáért, valamely konkrét alkalmazásra való megfelelőségéért vagy használhatóságáért.

 

A „Procontrol" logó és ProxerGate®, ProxerPort®, IP Thermo®, IP Stecker®, ProxerLock®, ProxerStecker®, RHS®, HI-CALL®, HI-GUARD®, MEDI-CALL®, Pani-Call®, PROXER®, PROXERNET® a Procontrol Electronics Ltd. védjegyzett, hivatalos terméknevei. A dokumentumban található védjegyek a bejegyzett tulajdonosok tulajdonát képezik.

 

A Procontrol Elektronika Kft. többek között a Tibbo Inc., HID Global, (Fargo Inc.), Good Will Instruments Inc., Giga-TMS, Keytec hivatalos magyarországi viszonteladó partnere, és annak engedélyével forgalmazza a gyártó termékeit, használja logóit, publikációit és adatlapjait. Az HID Global az ASSA ABLOY Csoport tagja.

 

Jogi nyilatkozat

Figyelem! Internetoldalaink használatával Ön az ÁSZF-ben foglalt feltételeket magára nézve kötelezőnek fogadja el. Amennyiben feltételeink nem elfogadhatók, kérjük, ne nyissa meg oldalainkat!

 

Minden feltüntetett ár nettó ár, amely az általános forgalmi adót nem tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

 

A Procontrol webáruházban kínált termékek műszaki és más paramétereinek, adatainak, árainak stb. helyessége érdekében a legnagyobb gondossággal jártunk el, de ezekért felelősséget nem vállalunk.


Amennyiben a Procontrol minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Procontrol nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Megrendelő elállhat vásárlási szándékától. Ilyen vagy hasonló esetekben a weboldalunkon közzétett ÁSZF az irányadó!

A Webáruházban a kedvezménnyel csökkentett nettó vételár (Akciós ár) további kedvezményekkel nem összevonható. Az akciós ár kialakítása, mértékének és érvényességi idejének meghatározása és megadása a Procontrol kizárólagos joga. A Procontrol jogosult bármikor egyoldalúan módosítani kedvezmény rendszerét.

A Procontrol Kft. jogot formál, hogy a portál oldalainak tartalmát előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, beleértve az árakat és egyéb díjakat is. Minden ilyen jellegű változtatás a közzététellel azonos időben lép hatályba.

 

A megrendelések vállalt határidőn belül történő teljesítéséért mindent megteszünk, de esetleges késések, illetve a teljesítés elmaradása esetén cégünk anyagi, erkölcsi vagy bármely más természetű felelősséggel nem tartozik. Ennek ellenére Kollégáink a legnagyobb mértékben törekednek a teljes körű tájékoztatás megadására és vállalásaink pontos teljesítésére.

A honlapon szereplő márkanevekkel és egyéb bejegyzett védjegyekkel kizárólag a jogtulajdonos rendelkezik, azok kizárólag a jogtulajdonos engedélyével használhatóak bármely célra.

A portál használatánál igénybe vett jelszó átadásából, illetéktelen személy általi felhasználásából eredő károkért a jelszó tulajdonosát terheli felelősség. Amennyiben a személyre kiadott egyedi azonosítókat vagy jelszavakat (amelyek a személyes oldalak hozzáférését teszik lehetővé) valaki a Procontrol Kft. tudta nélkül 3. személynek átadja, a Procontrol jogosult a belépést haladéktalanul felfüggeszteni és az azonosítókat inaktiválni.

 

 

További részletekről lásd az Általános Szerződési Feltételek c. teljes dokumentumot.

Elállási/felmondási nyilatkozat